Regulamin blog.eaforex.pl

Regulamin blog.eaforex.pl

§


Regulamin określa ogólne zasady zamieszczania komentarzy w bazie blog.EaForex.pl

1.Administracja umożliwia publikowanie czytelnikom komentarzy na blog.eaforex.pl
2.Zamieszczenie jakichkolwiek treści na stronach blog.eaforex.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
3.Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, bez podania przyczyny oraz zawiesznia możliwość komentowania.
4.W szczególności usuwane będą komentarze, które:
– zawierają wulgaryzmy
– obrażają autorów bloga, komentujących lub inne osoby
– były wprowadzone przez użytkownika, który łamie niniejszy regulamin
– pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści
– zawiera niedozwolone elementy kodu (html,js lub inne) mające lub mogące uszkodzić system lub baze
* zezwala się na umieszczanie elementów kodu w specjalnych znacznikach (więcej w FAQ)
5.Użytkownik publikuje komentarze,opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.
6.Zabrania się w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady ogólnie przyjętej netykiet.
7.Użytkownik publikujący komentarze, których celem jest promocja lub reklama produktów, usług lub serwisów internetowych, powinien przed zamieszczeniem takich komentarzy uzyskać na to zgodę Administracja. W przeciwnym przypadku komentarze zawierające takie treści mogą zostać usunięte.
8.Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administracja może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących komentarze sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9.Administracja zastrzega sobie prawo do zamknięcia blogów dla wybranych użytkowników lub grup.
10.Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 2011.01.14

1 Comment more...

Jak mądrze zadawać pytania

Jak mądrze zadawać pytania

http://rtfm.killfile.pl


FAQ – Frequently Asked Questions

FAQ – Frequently Asked Questions

Lista funkcjonalności na blogu. Warto co jakiś czas tutaj zaglądnąć celem przypomnienia lub zorientowania się w nowych funkcjach jeśli tak owe się pojawią to właśnie najprawdopodobniej tu zostaną opisane.

W komentarzach można zobaczyć efekt tagów

1. Podstawowe Tagi

<strong>strong – pogrubienie</strong>

<em>em – pochylenie</em>

http://www.blog.eaforex.pl/ – zwykły link

<a href=”www.blog.eaforex.pl” rel=”nofollow”>a href= – link do tego bloga i nazwa linku</a>

<blockquote>blockquote -tag wycięcia</blockquote>

<del datetime=”2012-03-02T12:14:31+00:00″>/-del – przekreślenie</del>

<ins datetime=”2012-03-02T12:14:31+00:00″>/ins – podkreślenie</ins>

<img src=”http://forum.eaforex.pl/styles/proglass/imageset/site_logo.gif” alt=”obrazek” />

<ul>ul -tag ul</ul>
<ol>ol -tag ol</ol>
<li>li -tag ll</li>

<code>code – jakiś kod</code>

2. Specjalne tagi CODE :

Nie zapomnij zamknąć znacznika tagu na końcu kodu [/c] [/cpp] [/php].

Z przyczyn technicznych i praktycznych zaleca się korzystanie z tagu c.
Tagi dla mql4/5 obecnie nie są zaimplementowane.
Przykład „otagowanego” kodu.

Tag c

double GetLots1stP(){
double li_0;
double min = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),2);
li_0 = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * MaximumRisk / 100.0, 2);
if (ThreePWeighting == 1) {
ThreePLot1stP = li_0 / 10.0 / StopLoss / 10.0;
if (ThreePLot1stP &amp;lt; min) ThreePLot1stP = min;
ThreePLot1stP = NormalizeDouble(ThreePLot1stP , 2);
}
if (ThreePWeighting == 2) {
ThreePLot1stP = 0.2 * li_0 / StopLoss / 10.0;
if (ThreePLot1stP &amp;lt; min) ThreePLot1stP = min;
ThreePLot1stP = NormalizeDouble(ThreePLot1stP , 2);
}
if(ThreePWeighting == 3){
ThreePLot1stP = 0.3 * li_0 / StopLoss / 10.0;
if (ThreePLot1stP &amp;lt; min) ThreePLot1stP = min;
ThreePLot1stP = NormalizeDouble(ThreePLot1stP , 2);
}
gd_732 = ThreePLot1stP;
return(gd_732);
}

Tag cpp

//----------------------------------------
// Ishimoku indicator
//----------------------------------------

#include &lt;windows.h&gt;
#include "IndicatorInterfaceUnit.h"
#include "TechnicalFunctions.h"

// External variables
int TenkanSenPeriod;
int KijunSenPeriod;
int SenkouSpanPeriod;

// Buffers
TIndexBuffer TenkanSen,KijunSen,ChinkouSpan,SenkouSpanA,SenkouSpanB;

//----------------------------------------
// Initialize indicator
//----------------------------------------
EXPORT void __stdcall Init()
{
 // define properties
 IndicatorShortName("Ishimoku");
 SetOutputWindow(ow_ChartWindow);

 // register options
 AddSeparator("Common");

 RegOption("Tenkan-sen period", ot_Integer, &amp;TenkanSenPeriod);
 SetOptionRange("Tenkan-sen period", 1, MaxInt);
 TenkanSenPeriod = 11;

 RegOption("Kijun-sen period", ot_Integer, &amp;KijunSenPeriod);
 SetOptionRange("Kijun-sen period", 1, MaxInt);
 KijunSenPeriod = 26;

 RegOption("Senkou Span period", ot_Integer, &amp;SenkouSpanPeriod);
 SetOptionRange("Senkou Span period", 1, MaxInt);
 SenkouSpanPeriod = 52;

 // create buffers
 TenkanSen = CreateIndexBuffer();
 KijunSen = CreateIndexBuffer();
 ChinkouSpan = CreateIndexBuffer();
 SenkouSpanA = CreateIndexBuffer();
 SenkouSpanB = CreateIndexBuffer();

 IndicatorBuffers(5);
 SetIndexBuffer(0, TenkanSen);
 SetIndexBuffer(1, KijunSen);
 SetIndexBuffer(2, ChinkouSpan);
 SetIndexBuffer(3, SenkouSpanA);
 SetIndexBuffer(4, SenkouSpanB);

 SetIndexStyle(0, ds_Line, psSolid, 1, clRed);
 SetIndexLabel(0, "Tenkan Sen1");
 SetIndexStyle(1, ds_Line, psSolid, 1, clBlue);
 SetIndexLabel(1, "Kijun Sen");
 SetIndexStyle(2, ds_Line, psSolid, 1, clGreen);
 SetIndexLabel(2, "Chinkou Span");
 SetIndexStyle(3, ds_Line, psSolid, 1, RGB(0xFF, 0xAB, 0x79));
 SetIndexLabel(3, "Senkou Span A");
 SetIndexStyle(4, ds_Fill, psSolid, 1, RGB(0x9E, 0x9E, 0xFF));
 SetIndexLabel(4, "Senkou Span B");
}

EXPORT void __stdcall OnParamsChange()
{
 SetBufferShift(2, -KijunSenPeriod);
 SetBufferShift(3, KijunSenPeriod);
 SetBufferShift(4, KijunSenPeriod);
}

//----------------------------------------
// Calculate requested bar
//----------------------------------------
EXPORT void __stdcall Calculate(int index)
{
 int i;
 double h, l;

 // calculate tenkan-sen
 h = High(index);
 l = Low(index);

 for (i=index+1; i &lt; index+TenkanSenPeriod; i++)
 {
  if (High(i) &gt; h) h = High(i);
  if (Low(i) &lt; l) l = Low(i);
 }

 TenkanSen[index] = (h + l)/2;

 // calculate kijun-sen
 h = High(index);
 l = Low(index);

 for (i=index+1; i &lt; index+KijunSenPeriod; i++)
 {
  if (High(i) &gt; h) h = High(i);
  if (Low(i) &lt; l) l = Low(i);
 }

 KijunSen[index] = (h + l)/2;

 // calculate chinkou-span
 ChinkouSpan[index] = Close(index);

 // calculate Senkou Span A
 SenkouSpanA[index] = (TenkanSen[index] + KijunSen[index])/2;

 // calculate Senkou Span B
 h = High(index);
 l = Low(index);

 for (i=index + 1; i &lt; index + SenkouSpanPeriod; i++)
 {
  if (High(i) &gt; h) h = High(i);
  if (Low(i) &lt; l) l = Low(i);
 }

 SenkouSpanB[index] = (h + l)/2;
}

Tag php

<?php
class Foo
 {
 private $zmienna;

 public function setZmienna($cos)
 {
 $this->zmienna = $cos;
 }

 public function getZmienna()
 {
 if($this->zmienna == '')
 {
 throw new Exception('Proszę ustawić zmienną');
 }
 else
 {
 return $this->zmienna;
 }
 }
 }

 try
 {
 $objFoo = new Foo;
 print $objFoo->getZmienna();
 }
 catch(Exception $e)
 {
 die('Wystąpił błąd: ' . $e->getMessage());
 }
?>

Genesis

Genesis..

Blog.eaforex.pl to kontynuacja projektu określonego w koncepcji: „Inspiration under construction…” Zapoczątkowana przez jednego z użytkowników znanego jako ŁowcaG, który eksperymentalnie rozpoczął nietypowy Journal – projekt wg „ewolucyjnej” zasady coś z niczego, coś dodaj, zmień lub odejmij i pokaż jaki jest wynik, podziel się wnioskami oraz spostrzeżeniami. Eksperyment miał miejsce na znanym wielu prywatnym inwestorom oraz instytucjom rynku finansowego internetowym forum – poświęcone rynkowi Forex:

http://www.forex-nawigator.biz

Początki projektu miały miejsce jak wspomniałem w journal’u ŁowcaG pod tytułem

(EA) Inspiration under construction…

Niestety internetowe ograniczenia sprawiają często sporo trudności organizacyjnych, technicznych itd.. Dlatego powstał kolejny temat jako uzupełnienie dla journal’a o formę OpenSource z tematem:

KOD – (EA) Inspiration under construction…

Materia ewoluuję cały czas i trudną ją dogonić.. Po czasie ewolucji głównej koncepcji znów ujawniły się nowe wady, problemy i trudności w całej formie.Inteligencja i jej mechanizm samo przetwarzania w procesie ewolucji dostarcza zagadkowych wyników.

Pojawiają się odpowiedzi wzorcowe na utrwaloną rzeczywistość. Systemy zaczynają analizować szerzej środowisko.Moduły i projekt zaczynają żyć własnym życiem. Trudno dostrzec koniec tego procesu w chaosie.Jedno jest natomiast pewne. W Darwinowskiej mechanice przetrwać może tylko to co najlepiej jest dostosowane do warunków. Nadszedł moment gdzie jakby okazuje się, że to już szczyt procesu. Chaos rozrywa i dzieli materię, przyciąga i odpycha. Proces potrzebuje coraz więcej energii – materia jakby się wyczerpuje.

W toku całości powstał kolejny bodziec łączący część materii w pewną jakość, który stworzył własną przestrzeń dla materii.

Tak urodził się projekt w domenie www.eaforex.pl

Proces ewolucji toczy się dalej..


Genesis

Genesis wiating for english translation.