Regulamin blog.eaforex.pl

§


Regulamin określa ogólne zasady zamieszczania komentarzy w bazie blog.EaForex.pl

1.Administracja umożliwia publikowanie czytelnikom komentarzy na blog.eaforex.pl
2.Zamieszczenie jakichkolwiek treści na stronach blog.eaforex.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
3.Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, bez podania przyczyny oraz zawiesznia możliwość komentowania.
4.W szczególności usuwane będą komentarze, które:
– zawierają wulgaryzmy
– obrażają autorów bloga, komentujących lub inne osoby
– były wprowadzone przez użytkownika, który łamie niniejszy regulamin
– pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści
– zawiera niedozwolone elementy kodu (html,js lub inne) mające lub mogące uszkodzić system lub baze
* zezwala się na umieszczanie elementów kodu w specjalnych znacznikach (więcej w FAQ)
5.Użytkownik publikuje komentarze,opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.
6.Zabrania się w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady ogólnie przyjętej netykiet.
7.Użytkownik publikujący komentarze, których celem jest promocja lub reklama produktów, usług lub serwisów internetowych, powinien przed zamieszczeniem takich komentarzy uzyskać na to zgodę Administracja. W przeciwnym przypadku komentarze zawierające takie treści mogą zostać usunięte.
8.Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administracja może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących komentarze sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9.Administracja zastrzega sobie prawo do zamknięcia blogów dla wybranych użytkowników lub grup.
10.Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 2011.01.14