FAQ – Frequently Asked Questions

Lista funkcjonalności na blogu. Warto co jakiś czas tutaj zaglądnąć celem przypomnienia lub zorientowania się w nowych funkcjach jeśli tak owe się pojawią to właśnie najprawdopodobniej tu zostaną opisane.

W komentarzach można zobaczyć efekt tagów

1. Podstawowe Tagi

<strong>strong – pogrubienie</strong>

<em>em – pochylenie</em>

http://www.blog.eaforex.pl/ – zwykły link

<a href=”www.blog.eaforex.pl” rel=”nofollow”>a href= – link do tego bloga i nazwa linku</a>

<blockquote>blockquote -tag wycięcia</blockquote>

<del datetime=”2012-03-02T12:14:31+00:00″>/-del – przekreślenie</del>

<ins datetime=”2012-03-02T12:14:31+00:00″>/ins – podkreślenie</ins>

<img src=”http://forum.eaforex.pl/styles/proglass/imageset/site_logo.gif” alt=”obrazek” />

<ul>ul -tag ul</ul>
<ol>ol -tag ol</ol>
<li>li -tag ll</li>

<code>code – jakiś kod</code>

2. Specjalne tagi CODE :

Nie zapomnij zamknąć znacznika tagu na końcu kodu [/c] [/cpp] [/php].

Z przyczyn technicznych i praktycznych zaleca się korzystanie z tagu c.
Tagi dla mql4/5 obecnie nie są zaimplementowane.
Przykład „otagowanego” kodu.

Tag c

double GetLots1stP(){
double li_0;
double min = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),2);
li_0 = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * MaximumRisk / 100.0, 2);
if (ThreePWeighting == 1) {
ThreePLot1stP = li_0 / 10.0 / StopLoss / 10.0;
if (ThreePLot1stP &amp;lt; min) ThreePLot1stP = min;
ThreePLot1stP = NormalizeDouble(ThreePLot1stP , 2);
}
if (ThreePWeighting == 2) {
ThreePLot1stP = 0.2 * li_0 / StopLoss / 10.0;
if (ThreePLot1stP &amp;lt; min) ThreePLot1stP = min;
ThreePLot1stP = NormalizeDouble(ThreePLot1stP , 2);
}
if(ThreePWeighting == 3){
ThreePLot1stP = 0.3 * li_0 / StopLoss / 10.0;
if (ThreePLot1stP &amp;lt; min) ThreePLot1stP = min;
ThreePLot1stP = NormalizeDouble(ThreePLot1stP , 2);
}
gd_732 = ThreePLot1stP;
return(gd_732);
}

Tag cpp

//----------------------------------------
// Ishimoku indicator
//----------------------------------------

#include &lt;windows.h&gt;
#include "IndicatorInterfaceUnit.h"
#include "TechnicalFunctions.h"

// External variables
int TenkanSenPeriod;
int KijunSenPeriod;
int SenkouSpanPeriod;

// Buffers
TIndexBuffer TenkanSen,KijunSen,ChinkouSpan,SenkouSpanA,SenkouSpanB;

//----------------------------------------
// Initialize indicator
//----------------------------------------
EXPORT void __stdcall Init()
{
 // define properties
 IndicatorShortName("Ishimoku");
 SetOutputWindow(ow_ChartWindow);

 // register options
 AddSeparator("Common");

 RegOption("Tenkan-sen period", ot_Integer, &amp;TenkanSenPeriod);
 SetOptionRange("Tenkan-sen period", 1, MaxInt);
 TenkanSenPeriod = 11;

 RegOption("Kijun-sen period", ot_Integer, &amp;KijunSenPeriod);
 SetOptionRange("Kijun-sen period", 1, MaxInt);
 KijunSenPeriod = 26;

 RegOption("Senkou Span period", ot_Integer, &amp;SenkouSpanPeriod);
 SetOptionRange("Senkou Span period", 1, MaxInt);
 SenkouSpanPeriod = 52;

 // create buffers
 TenkanSen = CreateIndexBuffer();
 KijunSen = CreateIndexBuffer();
 ChinkouSpan = CreateIndexBuffer();
 SenkouSpanA = CreateIndexBuffer();
 SenkouSpanB = CreateIndexBuffer();

 IndicatorBuffers(5);
 SetIndexBuffer(0, TenkanSen);
 SetIndexBuffer(1, KijunSen);
 SetIndexBuffer(2, ChinkouSpan);
 SetIndexBuffer(3, SenkouSpanA);
 SetIndexBuffer(4, SenkouSpanB);

 SetIndexStyle(0, ds_Line, psSolid, 1, clRed);
 SetIndexLabel(0, "Tenkan Sen1");
 SetIndexStyle(1, ds_Line, psSolid, 1, clBlue);
 SetIndexLabel(1, "Kijun Sen");
 SetIndexStyle(2, ds_Line, psSolid, 1, clGreen);
 SetIndexLabel(2, "Chinkou Span");
 SetIndexStyle(3, ds_Line, psSolid, 1, RGB(0xFF, 0xAB, 0x79));
 SetIndexLabel(3, "Senkou Span A");
 SetIndexStyle(4, ds_Fill, psSolid, 1, RGB(0x9E, 0x9E, 0xFF));
 SetIndexLabel(4, "Senkou Span B");
}

EXPORT void __stdcall OnParamsChange()
{
 SetBufferShift(2, -KijunSenPeriod);
 SetBufferShift(3, KijunSenPeriod);
 SetBufferShift(4, KijunSenPeriod);
}

//----------------------------------------
// Calculate requested bar
//----------------------------------------
EXPORT void __stdcall Calculate(int index)
{
 int i;
 double h, l;

 // calculate tenkan-sen
 h = High(index);
 l = Low(index);

 for (i=index+1; i &lt; index+TenkanSenPeriod; i++)
 {
  if (High(i) &gt; h) h = High(i);
  if (Low(i) &lt; l) l = Low(i);
 }

 TenkanSen[index] = (h + l)/2;

 // calculate kijun-sen
 h = High(index);
 l = Low(index);

 for (i=index+1; i &lt; index+KijunSenPeriod; i++)
 {
  if (High(i) &gt; h) h = High(i);
  if (Low(i) &lt; l) l = Low(i);
 }

 KijunSen[index] = (h + l)/2;

 // calculate chinkou-span
 ChinkouSpan[index] = Close(index);

 // calculate Senkou Span A
 SenkouSpanA[index] = (TenkanSen[index] + KijunSen[index])/2;

 // calculate Senkou Span B
 h = High(index);
 l = Low(index);

 for (i=index + 1; i &lt; index + SenkouSpanPeriod; i++)
 {
  if (High(i) &gt; h) h = High(i);
  if (Low(i) &lt; l) l = Low(i);
 }

 SenkouSpanB[index] = (h + l)/2;
}

Tag php

<?php
class Foo
 {
 private $zmienna;

 public function setZmienna($cos)
 {
 $this->zmienna = $cos;
 }

 public function getZmienna()
 {
 if($this->zmienna == '')
 {
 throw new Exception('Proszę ustawić zmienną');
 }
 else
 {
 return $this->zmienna;
 }
 }
 }

 try
 {
 $objFoo = new Foo;
 print $objFoo->getZmienna();
 }
 catch(Exception $e)
 {
 die('Wystąpił błąd: ' . $e->getMessage());
 }
?>