skco – activated

skco – activated


waiting

update for reptile – waiting for txt


nowy wpis

nowy wpis for kamlo


obrazek – test + pliki

nowy wpis for gieroj


kamlo – activated

kamlo – activated


gieroj – activated

gieroj – activated


blog-evloution_1.0

Blog has entered a phase evolution 1.0

The purpose of the blog is to document the current actions of the eafx group (read „Genesis”) and the evolution of the main concept of Inspiration Under Construction.

Blog and forum administration is also subject to a process of continuous evolution.

The specific objectives of the project and description will appear in another convenient time on a separate page in a more official form.

Has been made available:
– Terms blog.eaforex.pl
– FAQ – Frequently Asked Questions

In this version:
+ Multilingual blog – Example: polish
+ Added syntaxcode (FAQ)

On 2011.01.14 20:20 was activated user: reptile

In the preparation of activation are members: gieroj, kamlo.

Interested in publishing your own articles associated with the industry and eager to join the blogsphere of  eaforex.pl need ask to contact or through the comments of any blogger.

Please do not hestitate, and to report bugs, problems or other suggestions, but must also take into your attention the developmental nature of the whole environment.


blog-evloution_1.0

Blog wszedł w fazę ewolucji 1.0

Celem bloga jest dokumentowanie bieżących poczynań grupy eafx (przeczytaj „Genesis”) oraz ewolucję koncepcji Inspiration Under Construction.

Administracja bloga oraz forum również podlega procesowi ciągłej ewolucji.

Właściwe cele i opis projektu pojawią się w innym dogodnym czasie na odrębnej stronie w bardziej oficjalnej formie.

Udostępniony został:
Regulamin blog.eaforex.pl
FAQ – Frequently Asked Questions

W tej wersji wprowadzono:
+ wielojęzyczność bloga – przykład: english
+ zaimplementowano syntaxcode (FAQ)

Dnia 2011.01.14 20:20 aktywowano użytkownika: reptile

W przygotowaniu aktywacja użytkowników: gieroj, kamlo.

Zainteresowani publikacją własnych artykułów powiązanych z branżą i chętni do dołączenia do blogsfery eaforex.pl proszeni są o kontakt lub poprzez komentarze z dowolnym blogerem.

Proszę się nie wachać i zgłaszać błędy,problemy lub inne sugestie,ale mieć również na uwadzę rozwojowy charakter całego środowiska.


test_multilang_en

test_multilang_en


reptile – activated

reptile – activated